Les mesures de la biologia – EXERCICI

Activitat per parelles / Cal que estigui en els apunts.

Recordes els factors de conversió ? Doncs fes una mica de práctica i pasa a mm cada una de les seguents mesures:

Longitud d’un espermatozoide 40 μm

Amplada d’un cloroplast 5μm

Diàmetre d’un eritròcit: 7μm

Cèl. Vegetal: 60μm

Virus del VIH: 10nm

Bacteri: 5μm

Una vegada fet clica el següent enllaç (prem “Start of animation” ) i digues quina és la mida de:

Glòbul vermell

Bacteri

Glòbul vermell

Cabell humà

Gra de pol·len

Virus

Glòbul blanc

Llevat

Àcar de la pols