Gràfiques del moviment – TEORIA

El moviment d’un mòbil també podem estudiar-lo a partir de les gràfiques: posició-temps i velocitat- temps.

Per entendre el gràfic posició- temps, mira’t aquest tutorial.

Observant la pendentde les gràfiques del moviment uniforme podem fer-nos una idea sobre la velocitat que porta el mòbil i cap a on es desplaça. Observa l’explicació que tens en aquest enllaç.

Quan ho hagis mirat tot, escolta les explicacions de la professora.