L’aparell excretor – PER FER A CLASSE

L’excreció és l’expulsió a l’exterior dels productes perjudicials o inútils que hi ha a la sang i al plasma intercel·lular.

Relaciona aquestes tres paraules: excreció, medi intern, homeòstasi.

Fes una llista dels productes que penses que han de ser expulsats del cos pel sistema excretor.

Fes també una llista amb tots els òrgans del cos que penses que stan implicats en el procés d’excreció.

La cel·lulosa és un polisacàrid que es troba en forma de fibres a les parets dels vegetals. Una de les peculiaritats que té és que el nostre organisme no la pot digerir. No obstant, quan mengem enciam o altres verdures, la ingerim i l’expulsem. Creieu que es pot considerar una forma d’excreció, aquesta? per què ?