Els factors de conversió (II) – OBSERVA I ANOTA

De vegades es necessita més d’un factor de conversió; el resultat és com si els factors de conversió estessin encadenats. Així, per passar de km/h a m/s se n’han d’encadenar dos, un per passar de quilòmetres (km) a metres (m), i l’altre d’hores (h) a segons (s).

Per exemple:

  • La velocitat d’un cotxe és de 72 km/h. Expressa aquesta velocitat en m/s.

Farem més exemples resolts a la pissarra. Escolta bé les explicacions de la professora i pren apunts a la teva llibreta.

Un cop ho hagis entès, fes els següents exercicis a la teva llibreta.