Muntant la vida ! – PENSA – Per fer a CLASSE

Activitat INDIVIDUAL / Ha de figurar en els APUNTS

Ara ja has vist que els éssers vius estan formats per molècules. Aquestes es van unint entre elles per formar molècules cada vegada més complexes. Cada nivell augmenta  el grau de complexitat i cada estadi s’anomena nivell d’organització (els biolements són el primer nivell, les biomolècules el segon…).

Et demanem ara que facis un esquema amb tots els nivells d’organització existents. Nosaltres només te’n diem el nom, naturalment de forma desordenada.

Població, teixit, bioelement, cèl·lula, biomolècula, orgànul, macromolècula, comunitat, organisme, biosfera, òrgan.

Ho has de fer en els apunts. En acabat el completareu amb algun element més que ja us indicarà el professor. RECORDA QUE EL PROFESSOR POT DEMANAR ELS APUNTS EN QUALSEVOL MOMENT. Per si no te’n surts a la propera entrada tens una possible solució que no podràs veure perquè té contrassenya. Quan hagis fet l’exercici la pots demanar al profesor.