La pressió en els sòlids- EXERCICIS

Els sòlids es caracteritzen per tenir les següents propietats:

  • una forma pròpia,fixa.
  • un volum fix, constant (incomprensibilitat)
  • una densitat, normalment, superior a la dels altres estats.
  • No flueixen (no són fluids)

Quan una força actua sobre un cos que es pot deformar, l’efecte que produeix depèn de la intensitat de la força i de la superfície sobre la qual actua.

Per calcular la pressió en els sòlids,  utilitzem la fòrmula que ja hem citat anteriorment:

Ara clica al següent enllaç. Llegeix la teoria i fes els exercicis que t’indicarà la professora.