La pressió – TEORIA

Com has pogut comprovar a l’entrada anterior, el fet que t’enfonsis o no a la neu no depèn tan sols del teu pes, sinó que també depèn de la superfície dels teus peus. Com més gran és el pes més t’enfonsaràs, però com més gran sigui la superfície sobre la que s’aplica el teu pes, menys t’enfonsaràs.

De tot això se’n pot deduir que l’efecte d’una força per contacte no tan sols depèn de la intensitat de la força, sinó també de la mida de la superfície damunt de la qual actua. Aquests dos conceptes es relacionen amb una magnitud física: la pressió.

Ara mira’t el punt 2  de l’interactiu d’abans .

Com has vist a l’interactiu, la pressió és la magnitud física que relaciona la força que s’exerceix i la superfície sobre la qual s’aplica. És un concepte físic que està present en tota la matèria: ja sigui sòlida, líquida o gasosa. I això té moltes aplicacions pràctiques.

Al contrari que la força, la pressió és una magnitud escalar, perquè sempre actua perpendicular a la superfície de contacte.