La gravetat – OBSERVA I ANOTA

A classe mirarem aquest vídeo. Observa’l amb atenció:
Edu3.cat

Ara respon a les següents preguntes a la teva llibreta:

1- Què diu la llei de la gravetat?

2- Què passa quan més gran és la massa dels cossos?

3- Per què els cossos són 6 vegades més lleugers a la lluna?

4- Per què flotem a l’espai?