Composició de forces – PRACTICA

Ara practicarem la determinació gràfica i numèrica de la força resultant.

 

  • Ara dibuixa a la teva llibreta dues forces de 20 N i 15 N:

a) De la mateixa direcció i sentit.

b) Perpendiculars

c) De la mateixa direcció i sentits contraris.

En els tres casos dibuixa’n la resultant (determinació gràfica) i calcula’n la intensitat (determinació numèrica).

Finalment pots fer els exercicis que t’indiqui la professora del dossier següent (extret de l’INS Vinyet), a la teva llibreta: