Simulació d’una dorsal oceànica – CONSELLS PER A L’INFORME

Algunes pistes per fer l’informe.

1. En qualsevol simulació és necessari explicar què representa cada un dels elements utilitzats. Què simulava la plastilina ? i la sorra ? i…

2. No estaria de més incloure a l’informe una imatge (pots agafar-la d’internet) on es vegi una dorsal.

3. En aquesta pràctica és molt interessant que puguis adjuntar-hi una fotografia que tu mateix hagis fet al laboratori.

4. En tota simulació és difícil que les resultats experimentals obtinguts coincideixin del tot amb els esperats. És una bona pràctica per fer un apartat de discussió.