La piscifactoria – EXERCICI

Us proposo que feu aquest exercici. Tota manera per resoldre’l bé us veureu obligats a fer l’entrada següent. O sigui que la feu i després torneu cap aquí. Som-hi !

L’encarregat d’una piscifactoria observa que amb l’arribada de l’estiu, en els seus estanyols augmenta el nombre de truites mortes. Sap que les truites necessiten viure en aigües amb elevada quantitat d’oxigen, però desconeix quina relació té la mort de les truites amb l’arribada de l’estiu.

La gràfica mostra la relació entre l’oxigen dissolt en l’aigua i la temperatura:

a) Quina relació existeix entre la temperatura i la quantitat d’oxigen dissolt en l’aigua ?

b) Creus que les dades de la gràfica poden explicar la major mortaldat de les truites a l’estiu ? Per què ?

c) Què podria fer l’encarregat de la piscifactoria per evitar la mortaldat de les truites ?