La inseminació artificial – Observa i anota

Font de la imatge (clicar aquí)

Una altra tècnica de reproducció assistida molt ulitzada és la inseminació artficial. Llegeix la informació següent i mira’t el video adjunt. Després respon a les següents preguntes:

1- Fes una llista d’avantatges i inconvenients d’aquesta tècnica. Trobaràs més informació en aquest power point.
2- Quina diferència hi ha entre la inseminació artificial homòloga i l’heteròloga?
3- En quins casos creus que s’utilitza la inseminació artificial?
4- Per què s’utilitza l’hormona FSH en aquesta tècnica? I la hCG?
5- Quina diferència hi ha entre la inseminació artficial i la fecundació in vitro respecte el lloc on es produeix la fecundació?

Teixit muscular – INVESTIGA – Per fer a CLASSE

Cal fer-ho en els APUNTS / Podeu fer-ho per PARELLES

Fa un temps va aparèixer aquesta notícia al diari:

Es tractaria que descobrissis, en primer lloc on és el bíceps femoral i en segon lloc què és, on es troba i quina funció fa aquesta fibra que diuen que s’ha trencat.

 Per investigar què és la fibra muscular tens uns apunts i unes imatges a continuació d’aquesta entrada.

Podríem començar però pel més senzill que és localitzar el bíceps femoral. Pots clicar al link Human body maps” .

Busquem teixit muscular llis – INVESTIGA – Per fer a CLASSE

Cal fer-ho en els apunts / Activitat INDIVIDUAL

En els apunts hauràs vist, i també en les imatges, que existeix un altre tipus de teixit muscular que s’anomena llis. Es tractaria ara que coneguessis una mica els llocs on es troba.

Alguns dels llocs on es troba el teixit muscular llis és:

Envoltant l’esófag.

Envoltant la bufeta orinària.

Envoltant artèries, arterioles i capil·lars.

Envoltant l’úter.

Formant els músculs horripiladors.

Formant el diafragma.

Digues quina creus que és la funció del teixit muscular llis en cada una d’aquestes localitzacions

El teixit nerviós – INVESTIGA – Per fer a CLASSE

Cal que facis aquestes tasques als APUNTS/ Activitat Individual

Es tracta del teixit més diferenciat que existeix i es troba en tot el regne animal amb graus molt diferents de complexitat.Està format per dos grups cel·lulars que són:
Neurones
Neuroglia (o cèl·lules glials, o cèl·lules de la glia, o cèl·lules acompanyants de les neurones).
La neurona esdevé la unitat anatòmica i funcional del sistema nerviós. És la cèl·lula més especialitzada que existeix. Ho és tant que ha perdut quasi completament la capacitat per reproduir-se.
En un principi es pensava que els nervis i, per extensió tots els ògans del SN, eren continus i no es van veure les neurones fins molt més tard gràcies als experiments de Santiago Ramón y Cajal.
Et demanem que facis les següents tasques:
1. Busquis una imatge d’una neurona i en facis un dibuix als apunts. Cal que assenyalis el nom de les principals parts. A casa pots imprimir-te la imatge d’una neurona i enganxar-la al costat del dibuix que has fet.
2. Cerca com ho va fer Santiago Ramon y Cajal per descobrir la neurona i digues a quin any ho va fer.
3. Busca quina és la funció de les cèl·lules acompanyants de les neurones. En concret has de buscar com són i què fan les cèl·lules de la micròglia, fes el mateix per unes altres cèl·lules acompanyants de les neurones que s’anbomenen astròcits.

La sinapsi química – OBSERVA I ANOTA – Per fer a CLASSE

Mirarem tots JUNTs el video a la PDI / Cal lliurar-ne un POU / Podeu fer-ho amb GRUP.

A continuació tens un video molt curt i molt entenedor sobre el procés anomenat sinapsi química. La sinapsi és el nom que rep la connexió entre dues neurones. Les neurones estan enllaçades les unes amb les altres i d’aquesta manera es poden anar passant l’impuls nerviós. En la majoria d’aquestes connexions les neurones no es toquen i per tant ha d’existir un mètode per fer possible que l’impuls pugui passar de l’una a l’altra. Mira’t el video amb atenció les vegades que faci falta i després respon les següents preguntes:

(A continuació del video dispones d’un videotutorial que et por ajudar).

 1. Què és la membrana presinàptica ? i la postsinàptica ?
 2. Com s’anomena l’espai que queda entremig de les dues neurones ?
 3. Què contenen les vesícules presinàptiques ?
 4. On van a parar aquestes substàncies i què provoquen ?
 5. Per què penses que aquesta sinàpsi s’anomena química ?


El teixit nerviós i l’esclerosi múltiple – INVESTIGA – Per fer a CLASSE

Cal fer-ho en els apunts / Activitat INDIVIDUAL

A continuació tens un llistat de paraules que estan relacionades. Cal que busquis quina és la relació i de pas descobriràs la causa d’una malaltia que pot esdevenir molt greu. Només que posis alguna d’aquestes paraules al cercador (amb imatges) de seguida podràs descobrir-ho.

Axó

Cèl·lula de Schwann

Mielina

Esclerosi múltiple

Impuls nerviós.

Som-hi, a investigar !

 

Premi Nobel de Química 2005 – POU

En la premsa, diàriament es recullen articles que fan referència a la química i en les aplicacions que té a la societat. L’avanç en la química i de la ciència en general, va estretament relacionat amb el progrés d’una societat.

L’any 2005 el diari El País publicava un article sobre els guanyadors del Premi nobel de Química d’aquell mateix any. Et demanem que en facis una lectura acurada i responguis les preguntes que tens a continuació. Caldrà que un cop acabat, ho entreguis al professor a través d’un pou de la plataforma.

ACTIVITATS

1. Redacta una oració que resumeixi l’article.

2. Explica el significat d’aquests termes: fàrmac, catalitzador, síntesi química, osteoporosi, artritis.

3. En el text que va presentar la Fundció Nobel per justificar aquest premi el 2005 es diu que la contribució dels guardonats representa un gran pas endavant en la química verda.

a) Què vol dir aquesta afirmació?

b) Quina importància pot tenrir l’interès actual per una química              verda?

4. Indica algunes de les conseqüuències que pot tnir en la nostra societat occidental l’ús d’una química que es pugui considerar “verda”.

Correlació Pes/Alçada – EXERCICI COMPLEMENTARI

Ara seria qüestió de treballar una mica vosaltres amb això de l’IMC. De pas fem una repassadeta a l’Excel. El recordeu ?

L’objectiu d’aquesta activitat és el d’aprendre a fer una correlació estadística entre dues variables.
Tots heu vist aquestes balances de les farmàcies en què pots introduir la teva alçada i et dóna el teu pes real i també el pes ideal (el que se suposa que hauries de tenir).
Del que es tracta és que primer recolliu en una taula els pesos i les alçades de tots els alumnes de la classe.
A continuació ho poseu a l’ordinador en dues columnes. La primera el pes (Kg) i la segona l’alçada (m).
A la tercera columna feu calcular a l’ordinador l’IMC de cada alumne. Només es tracta de cercar l’expressió matemàtica per calcular l’IMC i introduir-la a l’excel.
Despres cal fer un gràfic on apareguin en abscises els pesos i en ordenades les alçades. No obstant en aquest cas no heu d’unir els punts amb una línia com es fa habitualment en els gràfics sinó que heu de seguir les indicacions que us donarà el professor.
En resum:
1. Heu de fer una taula i demanar a tots els companys el seu pes i la seva alçada.
2. Introduir les dades en un full de càlcul
3. Obrir una tercera columna on calcularem l’IMC (buscant la fórmula).
4. Fer un gràfic seguint les indicacions.
3. Lliurar tota la feina en el pou corresponent.
Podeu complementar totes aquestes indicacions amb altres aspectes que se us acudeixin.

Càlcul de l’IMC – EXERCICI COMPLEMENTARI

L’IMC o Índex de Massa corporal és un factor que s’utilitza per tenir una idea aproximada de la quantitat de grassa que té el cos. Es tracta només d’una estimació ja que hi pot haver diferents factors que n’alterin el resultat. Aquests factors poden ser la massa muscular, les dimensions de l’esquelet, etc. Aquest índex té significància mèdica en el cas que prengui valors molt alts o molt baixos.

En aquesta web pots calcular el teu IMC. Una vegada fet podràs veure una taula amb els valors dels IMC

Malalties de l’aparell excretor – PER FER A CLASSE


Cada imatge representa una malaltia relacionada amb l’aparell excretor. Ets capaç de definir-la i explicar-la? Com que no tenim gaire temps, hem enllaçat cada imatge a l’explicació que en dóna la wiquipedia. La teva feina és llegir-ho i anotar en els apunts allò que és fonamental en cada una de les malalties.

Les malaties de l’aparell reproductor – Teoria

Les malalties de l’aparell reproductor es classifiquen en dos grups segons afectin a les dones o als homes:

Malalties sexuals que afecten a les dones. Les principals són:
 • Càncer d’úter i càncer de mama. Aquestes malalties comencen amb la transformació d’algunes cèl·lules normals d’aquest òrgans en cèl·lules canceroses, és a dir en cèl·lules que no paren mai de dividir-se i que per això acabant generant tumors. Si passa massa temps aquest tumors deixen anar cèl·lules canceroses a altres parts del cos, la qual cosa s’anomena metàstasi. Quan hi ha focus cancerigens en molts llocs del cos resulta ja impossible l’eliminació del càncer per simple extirpació del tumor inicial o per destrucció del mateix per radiacions (radioteràpia). Per tot això és molt convenient fer-se revisions mèdiques anuals. Així els petits tumors es poden detectar a temps i es poden extirpar sense que originin més problemes.
 • Esterilitat. És la incapacitat de tenir fills. Generalment és deguda a dificultats de sustentació de la placenta o a un estrenyiment tan excessiu de les trompes que impedeix l’ascens dels espermatozoides. El primer problema requereix descans absolut de la dona embarassada i el segon problema requereix d’una operació de microcirugia de trompes.
Malalties sexuals que afecten als homes. Les principals són:
 • Fimosis. És un estrenyiment excessiu del prepuci que dificulta que aflori el gland durant l’erecció. Precisa d’una petita intervenció quirúrgica que consisteix en tallar circularment la part del prepuci que sobra. Aquesta intervenció s’anomena circumcisió.
 • Prostatitis. És una inflamació de la pròstata. Pot arribar a impedir la micció. Pot estar deguda a una infecció microbiana o a un tumor cancerígen.
 • Esterilitat. Es la incapacitat d’engendrar fills. Generalment és deguda a l’escassesa d’espermatozoides en el semen o a la seva baixa mobilitat. Per causes encara desconegudes la baixa qualitat del semen està augmentat molt en alguns societat occidentals.
 • Criptorquídia. És la falta de descens dels testicles des de la cavitat abdominal al escrot. Pot produir esterilitat ja que la temperatura dintre del tronc és més alta i afecta la maduració de les gònades de l’adolescent.

Malalties de transmissió sexual – Qüestionari

Un gran bloc de les malalties relacionades amb l’aparell reproductor són aquelles que es transmeten a través de les relacions sexuals sense protecció
En la següent pàgina web, hi ha l’explicació d’algunes de les malalties de transmissió sexual més comuns: què les provoca, quins síntomes tenen, com es tracten, com te’n pot protegir,… Llegeix-la atentament i fes el qüestionari autocorrectiu que hi ha al capdevall de la pàgina web.

Imatge extreta de la mateixa pàgina del virus de l’Herpes genital

Respon – POU

A continuació tens un document de word amb preguntes per respondre sobre l’aparell reproductor. Baixa-te’l, respon-les i penja’l al pou. Pots utilitzar els apunts per respondre.

Xerrada – Escolta i anota

Tot aquest apartat de malaties de l’aparell reproductor i de mètodes anticonceptius, ens el vindrà a explicar la Raquel, farmacèutica de Vic.
Escolta atentament les seves explicacions, demana tots els dubtes que tinguis educadament i anota a la teva llibreta, tot allò que creguis que és interessant i important.

Font de la imatge (clicar aquí)